AssiDomän stoppar Njakafjällsvirke

AssiDomän stoppar Njakafjällsvirke Efter att AssiDomän fått veta att det ingått virke från det känsliga Njakafjällsområdet i leveranserna från skogägarföreningen Norrskog till AssiDomänägda Dorotea Emballage har man idag beslutat att omedelbart avbryta dessa leveranser. VD Anders Westman på Dorotea Emballage säger: - Vi har ett större kontrakt på årsbasis om leveranser av virke från Norrskog. När jag idag fick klart för mig att en del av leveranserna kommit från det känsliga Njakafjällsområdet stoppade jag omedelbart vidare leveranser. Vi har dessutom sorterat ut det virke som kommit från Njakafjäll och kommit överens med Norrskog om att de hämtar tillbaka detta. Roger Asserståhl, VD för AssiDomän Skog & Trä, är besviken på Greenpeace agerande när det gäller Njakafjällsvirket: -Vi har redan för över ett år sedan gjort klart att AssiDomän inte tar emot virke från Njakafjäll eftersom det strider mot vår policy om avverkning i känsliga naturområden. Det som nu hänt är olyckligt. Det visar att vi måste skärpa våra rutiner för att veta varifrån virke som vi köper externt kommer. Det är också något som kommer att ske i samband med att vi nu utvecklar miljöledningssystem för samtliga våra enheter. - Jag blir besviken när Greenpeace vill beslå oss med lögner och påstå att inget ligger bakom våra miljölöften. I realiteteten har vi sedan länge engagerat hela vår organisation för att genomföra en långtgående naturvårdsanpassning av vårt skogsbruk. Samtliga anställda har fått en gedigen ekologisk utbildning och vi har som första skogsbolag i världen genomfört ett ekologiskt bokslut. Tillsammans med miljörörelsen arbetar vi dessutom på att utveckla kriterier för en miljöcertifiering av skogsbruket och det positiva resultatet av detta arbete är väl känt av Greenpeace. -Det som nu skett i Dorotea Emballage har definitivt varit i god tro och när väl de ansvariga fått klart för sig situationen har de handlat på riktigt sätt. AssiDomän Koncernstab Information 1997-01-15 För ytterligare information kontakta Anders Westman, tel 0941-668 01, 010-257 33 24 eller Roger Asserståhl, Tel 08-655 91 29 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/01/15/19990406BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/01/15/19990406BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar