AssiDomän tar över ledningen i Segezha

AssiDomän tar över ledningen i Segezha AssiDomän har nu helt tagit över det operativa ansvaret för det ryska företaget AO Segezhabumprom i Karelen. Vid dagens bolagsstämma i Segezha utsågs Sören Öberg, AssiDomän, till ny VD. Han efterträder därmed Vladimir I. Yermakov, som lämnar företagsledningen. AssiDomän kontrollerar 57% av aktierna i Segezhabumprom genom det samarbete med Stratton Paper, som etablerades i juni förra året. Bolagsstämmans beslut innebär, att AssiDomän nu kan starta integrationen av verksamheten vid Segezhabumprom i koncernen och slutföra diskussionerna med bl a IFC och EBRD om det planerade investeringsprogrammet på 100 miljoner USD. Investeringsplanen omfattar modernisering av utrustning och produktionsanläggningar för att höja produktkvalitet och åtgärder för att minska miljöpåverkan från verksamheten. Bl a installeras en ny sodapanna. AssiDomän kommer också att utbilda personalen vid bruket i Segezha. Flera projekt har redan satts igång, som syftar till att höja det ryska företagets konkurrenskraft till en internationellt gångbar nivå. Det gäller t ex marknadsföring och försäljning av företagets produkter. AssiDomän räknar med att integrationsarbetet skall vara i full gång till våren, då ett tiotal svenska medarbetare kommer att finnas på plats för att leda och övervaka omkring 20 olika projekt. Bolagsstämman utsåg också ett antal nya styrelseledamöter, bl a Ragnar Quarnström, Sören Öberg, Rolf Norman och Anders Snell från AssiDomän. AssiDomän AB Koncernstab Information 1997-01-14 För ytterligare information: Direktör Ragnar Quarnström, AssiDomän AB, tel 08-655 9000 Informationsdirektör Berit Hallberg, AssiDomän AB, tel 08-655 9106 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/01/14/19990406BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/01/14/19990406BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar