AssiDomän träffar avtal om upplåning

AssiDomän träffar avtal om upplåning AssiDomän har idag tecknat avtal om ett svenskt certifikatprogram med ett rambelopp MSEK 3.000. Handelsbanken Markets står som arrangör. Övriga emissionsinstitut är Skandinaviska Enskilda Banken, Nordbanken och Sparbanken Sverige. På fredag den 25 april kommer även ett Euro Commercial Paper-program att undertecknas. Rambeloppet blir USD 750 milj. Arrangör är SBC Warburg med Enskilda, Citibank och JP Morgan som övriga emissionsinstitut. Båda programmen avser upplåning upp till ett år. Kreditvärderingsinstitutet Moody's har indikerat sin högsta rating, P-1, för AssiDomäns kortfristiga upplåning och Standard & Poor's har för motsvarande upplåning givit ratingen A-1/K-1. AssiDomän har därmed den högsta kreditvärdigheten för kortfristig upplåning bland de europeiska skogsbolagen. - Dessa båda kreditramar ger oss tillgång till två mycket stora och likvida lånemarknader som erbjuder lägsta finansieringskostnad och stor flexibilitet, säger AssiDomäns finansdirektör Johan Lagercrantz. Det är tack vare vår goda rating som vi nu får tillgång till dessa goda villkor. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-04-22 Ytterligare upplysningar: Johan Lagercrantz, AssiDomäns finansdirektör, tel: 08-655 90 00 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/22/19990406BIT00240/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/22/19990406BIT00240/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar