AssiDomäns bolagsstämma och ekonomiska rapportering 1999

Datum för AssiDomän AB:s ordinarie bolagsstämma nästa år, liksom för publicering av delårsrapporter, är nu fastställda. 9 februari: Bokslutskommuniké för 1998 29 april: Delårsrapport, januari-mars 17 maj: Ordinarie bolagsstämma 29 juli: Halvårsrapport, januari-juni 28 oktober: Delårsrapport, januari-september AssiDomän AB Corporate Communications 1998-12-21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar