AssiDomäns bolagsstämma och ekonomiska rapportering 1999

Datum för AssiDomän AB:s ordinarie bolagsstämma nästa år, liksom för publicering av delårsrapporter, är nu fastställda. 9 februari: Bokslutskommuniké för 1998 29 april: Delårsrapport, januari-mars 17 maj: Ordinarie bolagsstämma 29 juli: Halvårsrapport, januari-juni 28 oktober: Delårsrapport, januari-september AssiDomän AB Corporate Communications 1998-12-21 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00050/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/21/19981221BIT00050/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar