AssiDomäns hela skogsinnehav FSC-certifierat

Hela AssiDomäns innehav av produktiv skogsmark, 3,3 miljoner hektar, är nu certifierat enligt FSC:s (Forest Stewardship Council) kriterier. Den sista kvarvarande arealen, 350 000 ha omfattande Hedemora skogsförvaltning, har i dagarna fått godkännande från den oberoende certifieraren SGS Forestry. AssiDomäns certifierade skogsinnehav motsvarar nära en tredjedel av den totala FSC-certifierade skogsarealen i världen, som uppgår till drygt 10 miljoner hektar fördelat på 115 skogar i 25 länder, enligt de senaste uppgifterna från WWF. -Detta innebär att vi nu klarat ambitionen att ha hela vårt skogsinnehav certifierat fram till halvårsskiftet i år. FSC-certifieringen är samtidigt en oberoende och internationellt accepterad bekräftelse på att AssiDomän bedriver ett miljömässigt riktigt skogsbruk. Det är nödvändigt, inte minst ur marknadssynpunkt, eftersom vi ser fler och fler kunder ställa krav på att vi klarar miljömålet. Efterfrågan på FSC-märkt virke ökar hela tiden, sade AssiDomäns VD och koncernchef, Lennart Ahlgren, när han talade vid en WWF- konferens i London på tisdagen. AssiDomän certifierar också sågverken för att kunna garantera produkternas ursprung ända fram till kunden. Detta kallas chain-of-custody, dvs alla delar i kedjan måste vara säkrade. Chain-of-custody är en förutsättning för att kunden i sin tur ska kunna erbjuda slutprodukter med FSC-garanti. Inom AssiDomän Skog & Trä räknar man med att leveranserna av FSC-certifierad 3 sågad vara mot slutet av 1998 kommer att nå en årstakt på ca 100 000 m . De första leveranserna av miljögodkänt virke startade i slutet av 1997 och mottagare är Masons Timber Products i Storbritannien. Företaget är en av Europas största tillverkare av lister och träprofiler, som säljs via heminrednings- och byggvarukedjan Homebase med 300 varuhus över hela landet. Sedan dess har efterfrågan stigit hela tiden, och i dag levereras FSC-märkt virke, förutom i Skandinavien, också till bl a Tyskland och Holland. De AssiDomän-enheter som levererar FSC-märkta produkter är de tre sågverken inom AssiDomän Nord Trä (Lövholmen, Seskarö och Malå), Hasselfors Timber, Niab Hestra och Skinnskatteberg Trä. AssiDomän levererar också FSC-märkt massa från bruket i Karlsborg. Leveranserna i år beräknas uppgå till 20 000 ton, till bl a Tyskland och England. FSC är en oberoende internationell organisation, med säte i Mexiko, som med tio principer som bas verkar för att nationella kriterier för ett ekologiskt uthålligt skogsbruk utarbetas. FSC ackrediterar företag som kan certifiera kvalitén på skogsbruket. Sverige är det första land, där en bred överenskommelse nåtts om nationella FSC-kriterier, mellan skogsindustri, miljöorganisationer och sociala intressen. AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen är en av världens största skogsägare, och omsatte 1997 ca 21 miljarder kronor. Antalet anställda är ca 18 000. För ytterligare information: Michael Eliasson, AssiDomän Skog & Trä, 08-655 9000, 070-564 8201 AssiDomän, Presstjänsten, 08-655 9393 För foto, se AssiDomäns hemsida på Internet: www.asdo.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/06/30/19980630BIT00070/certklart.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/06/30/19980630BIT00070/certklart.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera