AssiDomäns ryska wellpappfabrik har startat

AssiDomäns ryska wellpappfabrik har startat I december 1997, drygt ett år efter byggstarten, satte produktionen igång vid AssiDomän Packagings nybyggda wellpappfabrik i Vsevolozhsk utanför St Petersburg. Redan i oktober stod den startklar, men de sista tillstånden från myndigheterna måste inväntas innan den kunde startas. Anläggningen invigdes officiellt den 28 januari av Statsminister Göran Persson och Guvernör Vadim Gustov, Leningrads län. Den nya wellpappanläggningen, som är AssiDomän Packagings första i Ryssland, 2 kommer att kunna tillverka 60 miljoner m per år. I dag är antalet anställda ca 70 personer, men kommer att växa i takt med att försäljning och produktion ökar. Investeringen uppgår till totalt drygt 200 miljoner kronor. Det var våren 1996, som AssiDomän beslutade om en etablering i St Petersburgs- området. Regionen har 6,5 miljoner invånare och den ekonomiska tillväxten är stark. Konsumtionen av wellpapp växer också kraftigt i takt med att allt fler stora, internationella konsumentvaruinriktade företag etablerar sig i området. - Etableringen är ett led i vår strategi att genom ett nätverk av wellpappfabriker betjäna paneuropeiska kunder, d v s kunder som samordnar sina inköp av förpackningar över hela eller delar av Europa. En allt större del av våra kontrakt är i dag paneuropeiska affärer, förklarar AssiDomän Packagings VD, Ulf Kilander. Fabriken har byggts enligt AssiDomän Packagings fadderprincip. Det innebär, att etableringen stöttas av en befintlig organisation i nätverket, både med personal, materiel och kunnande. I detta fall har AssiDomän Packaging Danmark haft detta ansvar. Under det senaste året har AssiDomän Packaging expanderat kraftigt, både genom förvärv och nybyggnationer. Inklusive det förestående förvärvet av Eswell (due diligence genomförs för närvarande) omfattar verksamheten ca 80 anläggningar i 14 länder - Sverige, Danmark, Tyskland, Holland, Belgien, Storbritannien, Frankrike, Spanien, Italien, Schweiz, Tjeckien, Slovakien, Litauen och Ryssland. Bygget av en ny wellpappfabrik i Tjeckien pågår, och inom kort inleds bygget av en anläggning i Polen. Antalet anställda i AssiDomän Packaging uppgår till ca 10 000 och omsättningen beräknas till nära 12 miljarder kronor. 2 Totalt uppgår tillverkningen inom AssiDomän Packaging till 2,1 miljarder m wellpapp och 1,2 miljoner ton baspapper (liner och fluting). AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av världens största skogsägare, omsatte 1996 drygt 19 miljarder SEK och har 18 000 anställda. Antalet aktieägare är 312 000. AssiDomän AB Corporate Communications 1998-01-28 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/01/28/19990413BIT00120/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/01/28/19990413BIT00120/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar