Beslut på årsstämman: 4 473 miljoner kronor i utdelning från Sveaskog

Sveaskogs årsstämma beslutade idag att fastställa utdelningen till 4 473 miljoner kronor för år 2011. Till ordförande i styrelsen omvaldes Göran Persson och till ledamöter omvaldes Eva Färnstrand, Thomas Hahn, Carina Håkansson, Birgitta Johansson-Hedberg, Anna-Stina Nordmark-Nilsson och Mats G Ringesten. Johan Hallberg nyvaldes som representant från Finansdepartementet.

Sveaskogs årsstämma, som hölls i Konserthuset i Stockholm, fastställde utdelningen till 4 473 miljoner kronor, vilket motsvarar 37,79 kronor per aktie.

- Även om marknaden i nuläget är oviss ser jag med stor tillförsikt på framtiden. Efterfrågan på förnybar skogsråvara förväntas öka i ett globalt perspektiv. Drivande faktorer är inte minst miljö- och klimataspekterna och EU:s mål om 20 procent andel förnybar energi år 2020, säger Per-Olof Wedin, vd i Sveaskog.

För ytterligare information:
Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, tfn 08-655 91 74

Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tfn 070-872 22 05

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter sju miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar