Beträffande AssiDomäns skogsinnehav i norra Dalarna/västra Härjedalen

Beträffande AssiDomäns skogsinnehav i norra Dalarna/västra Härjedalen Med anledning av uppgifter i massmedia kring AssiDomäns skogsinnehav i norra Dalarna och västra Härjedalen, kan vi meddela följande: Arealen produktiv skogsmark utgör ca 125.000 hektar. Området avses säljas sammanhållet. Vid en traditionell avkastningsvärdering i denna del av Sverige skulle värdet ligga närmare 1000 MSEK. Ett prospekt kan tidigast presenteras under februari 1998. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-12-19 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/12/19/19990406BIT00460/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/12/19/19990406BIT00460/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar