Billerud- tidigare rapport kvartal 3 och preliminärt antal aktier

Billerud - tidigare rapport kvartal 3 och preliminärt antal aktier Billerud tidigarelägger sin rapport för kvartal 3 till torsdagen den 25 oktober på eftermiddagen (tidigare planerat till den 30 oktober). Orsaken är att många aktieägare nu efterfrågar information om Billerud då aktier i bolaget utgör en del av betalningen i Sveaskogs bud på AssiDomän. Förutsatt att Stockholmsbörsens bolagskommitté den 31 oktober 2001 godkänner Billerud för notering kommer enligt nuvarande tidsplan aktierna i AssiDomän att noteras exklusive rätt till utdelning av aktier i Billerud från och med den 14 november 2001. Den preliminära utdelningsrelationen avses bli 6:13; dvs för varje 13- tal aktier i AssiDomän avses aktieägarna erhålla 6 aktier i Billerud. Totala antalet aktier i Billerud uppgår till 62 740 998. AssiDomän äger vid tidpunkten för utdelningen 70 procent av aktierna i Billerud och samtliga kommer att delas ut till aktieägarna. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-23 För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Månsson, Investor Relations, tel. 08-655 92 78 Berit Hallberg, Informationsdirektör, tel. 08-655 91 06 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01060/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/23/20011023BIT01060/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar