Chefstillsättningar i AssiDomän

Chefstillsättningar i AssiDomän Pentti Pärssinen, för närvarande tillförordnad chef för AssiDomän Kraftliner och också affärsenhetsenhetschef för Containerboard, har valt att övergå till att bli permanent chef för AssiDomän Kraftliner i Piteå. Till ny chef för affärsenheten Containerboard har utsetts Torbjörn Pettersson. Han har lång industriell erfarenhet och kommer närmast från en befattning som VD för Stora Billerud. Han har tidigare bl a arbetat inom Stora Cell, Perstorp och Nobel industrier. Torbjörn Pettersson tillträder tjänsten den 10 maj. AssiDomän AB Corporate Communications 1999-05-04 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/05/04/19990504BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar