Ekopark Skatan invigdes av landshövding Chris HeisterLandshövding Chris Heister invigde idag Ekopark Skatan till tonerna av en specialskriven låt. Ekopark Skatan utmärker sig bland annat genom att vara ett eldorado för vandrare som kan njuta de många och vackra vandringslederna.

Ekopark Skatan blev den 25:e ekoparken som Sveaskog inviger i landet och den tredje i Västerbotten. I ekoparken finns bland annat en mängd skalbaggar som är ovanliga på andra håll i landet men som trivs väldigt bra i Skatans solexponerade tallskogar.

Som besökare i ekoparken slås man kanske framförallt av den storslagna naturen. Skatan gästas flitigt av det rörliga friluftslivet som gärna vandrar den populära Isälvsleden, en cirka 60 kilometer lång led mellan Vindeln och Åmsele.

- Isälvsleden är en fantastiskt vacker och lättgången vandringsled som slingrar sig genom hela ekoparken. Längs leden går man på toppen av flera välutvecklade rullstensåsar, säger Malin Weiland, ekoparkssamordnare i Sveaskog.

En annan framträdande del av Skatan är dess mäktiga åsformationer. Dessa rullstensåsar bildades för 8 000-10 000 år sedan av den smältande inlandsisen. Andra istidsformationer utgörs av vattenfyllda håligheter, så kallade "dödisgropar".

Drygt 100 gäster var inbjudna till invigningen och moderator under dagen var Lena Näslund, känd från Naturmorgon i P1. Hon intervjuade bland annat renskötare, skalbaggsexperter, arkeologer med flera.

För mer information (bäst efter kl 16.00): Veronica Edén, skogsekolog Sveaskog Västerbotten, 070-673 91 75 Stefan Bleckert, naturvårdsstrategisk chef Sveaskog, 070-666 82 10 Malin Weiland, ekoparkssamordnare Sveaskog, 070-508 75 89Fakta: Sveaskog Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är att vara främst på att utveckla skogens värden. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. För mer info, se www.sveaskog.se PRESSMEDDELANDE 2009-06-17

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar