Finansiell historik omräknad enligt ny rapportstruktur

Finansiell historik omräknad enligt ny rapportstruktur Som tidigare meddelat kommer AssiDomäns redovisning att ändras till att följa sex affärsområden från och med årsbokslutet 1999: * Corrugated och Containerboard * Sacks & Kraft Products * Barrier Coating * Cartonboard * Wood Products och Timber * Wood Supply och Forestry Omsättnings- och resultathistorik per kvartal omräknad enligt den nya redovisningsstrukturen för AssiDomänkoncernen finns på AssiDomäns hemsida http://www.asdo.se/ekonom.htm. Finansiella data är inte tillgängliga per kvartal för 1994 och 1995. Nästa rapporttillfälle är den 17 februari 2000, då bokslutskommuniké för år 1999 lämnas. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-01-11 För ytterligare information: Frans Benson, Investor Relations, tel.: 08-655 92 78 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00100/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/01/11/20000111BIT00100/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar