Förslag till styrelse i AssiDomän AB

Förslag till styrelse i AssiDomän AB Aktieägare som tillsammans representerar cirka 46 procent av rösterna i bolaget, har anmält att de vid bolagsstämman vid val av styrelse kommer att föreslå omval av följande ordinarie ledamöter: Björn Björnsson, Hans Carlsson, Gunnel Duveblad, Bernt Magnusson, Gunnar Palme, Carl Wilhelm Ros och Per Tegnér. Lars-Åke Helgesson har avböjt omval. Nyval föreslås av Jan Blomberg, idag vice ordförande i Drott AB samt ledamot i Swedish Match, PLM AB, Haldex AB, Investment AB Bure, Inductus AB, Byggelit AB, Svenska Spel AB, Mellanskog Industrier AB och Handelsbanken Regionbank City, Stockholm. Bolagsstämma hålls den 17 april 2000. Kallelse publiceras fredagen den 17 mars. AssiDomän AB Corporate Communications 2000-03-16 AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1999 24,5 miljarder SEK (3 miljarder EUR) och har 17 000 anställda. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00700/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/16/20000316BIT00700/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar