Fortsatt omstrukturering i Sepap

Fortsatt omstrukturering i Sepap Det tjeckiska massa- och pappersbruket Sepap har träffat en princip- överenskommelse med Norske Skogsindustrier AS om försäljning av Roto a.s. Roto är ett tidningspappersbruk med en produktionskapacitet på 100 000 årston och en omsättning av 350 MSEK. Principavtalet innebär, att Roto övertas från sommaren 1997. AssiDomän äger 39% i Sepap och har sedan februari 1996 det operativa ansvaret för verksamheten, som är integrerad i affärsområde AssiDomän Kraft Products. Försäljningen av Roto är ett led i fokuseringen på kärnverksamheten, TCF- massa, förpackningspapper, säckar och påsar. Tidigare har kartong- och specialpapperstillverkningen, Sepap Bela, avyttrats. Fler liknande affärer är att vänta i den fortsatta fokuseringen på kärnverksamheten. Försäljningen av verksamheter som inte passar in i AssiDomäns och Sepaps gemensamma strategi innebär också att kapital frigörs för investeringar i Sepap. -Samordningen mellan Kraft Products och Sepap är nu i stort sett helt genomförd, och vi kan redan se en hel del integrationsvinster, säger AssiDomäns koncernchef, Lennart Ahlgren. För att underlätta omstruktureringen av Sepap och samarbetet med AssiDomän har också ett separat säckbolag bildats, Sepap Sack. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-03-24 För ytterligare information: Direktör Ragnar Quarnström, AssiDomän AB, tel 08-655 9000 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/03/24/19990406BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/03/24/19990406BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar