Hans Pettersson chef för ny affärsenhet i AssiDomän

Hans Pettersson chef för ny affärsenhet i AssiDomän I utvärderingen av AssiDomäns framtida inriktning och verksamhet har konstate- rats att massa- och pappersbruken inom säck- och kraftpapper har stora syner- gier med säckkonverteringen. För öka effektiviteten och stärka kund- och mark- nadsorienteringen har därför affärsenheterna Kraft Products och Sacks slagits samman till en gemensam affärsenhet. Som chef för den nya affärsenheten har Hans Pettersson utsetts. Han tillträder befattningen den 23 november 1999. Hans Pettersson kommer närmast från en be- fattning som affärsområdeschef inom MoDo. I samband med organisationsförändringen lämnar Sven Porelius, affärsenhetschef för Kraft Products, företaget. Bengt Hägglund, affärsenhetschef för Sacks, går i pension i april 2000. Fram till dess kommer han att ansvara för säckverksam- heten under Hans Pettersson. AssiDomän AB Corporate Communications 1999-11-22 För ytterligare information: Gunnar Palme, VD och koncernchef, Tel 08-655 92 81 Berit Hallberg, Corporate Communications, Tel 08-655 91 06 Frans Benson, Investor Relations, 08-655 92 78 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00170/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1999/11/22/19991122BIT00170/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar