Inger Thorén Emilsson ny chef för stab HR- och Kommunikation på Sveaskog

Inger Thorén Emilsson har utsetts till ny chef för HR och Kommunikation på Sveaskog. Hon tillträder tjänsten den 1 februari. 

– Jag är mycket glad att få Inger Thorén Emilsson som en del i vårt team. Sveaskog står mitt i bygget av en värderingsdriven företagskultur och vi ska även växla upp vår externa kommunikation för att öka kunskapen om och förtroendet för skogsbruket. I detta arbete kommer Inger att bidra med värdefullt ledarskap genom sin bakgrund och erfarenhet, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

Inger Thorén Emilsson har mer än 20 års erfarenhet av ledande positioner kring HR, verksamhetsutveckling och intern kommunikation i olika branscher och företag. Närmast kommer hon från en tjänst på TeliaSonera. Tidigare har hon bland annat arbetat i Stora Enso och på Akademiska Sjukhuset i Uppsala.

– Jag ser fram emot att börja på Sveaskog. Det är spännande företag med en stor betydelse för Sverige och svensk skogsindustri, säger Inger Thorén Emilsson.

Vid frågor kontakta:

Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, tel. 08-655 91 74

Inger Thorén Emilsson, tel. 070-306 16 10

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör även markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt vi gör. Vår omsättning är ca 6 miljarder kronor och antalet anställda knappt 700.

Läs mer på www.sveaskog.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia