Investeringar i Skärblacka och Piteå

Investeringar i Skärblacka och Piteå AssiDomän har beslutat om investeringar i Skärblacka på 485 MSEK och vid Kraftliner i Piteå på 240 MSEK. I Skärblacka byggs ett nytt vedrenseri för 365 MSEK, som skall stå klart i januari 2000. Externreningen byggs om och anpassas till kommande koncessionskrav, en investering på 70 MSEK. Den skall vara genomförd till december 1998. Ett nytt koncerngemensamt forsknings- och utvecklingscentrum, Teknikens Hus, och ett nytt laboratorium för Skärblacka Bruk för 50 MSEK skall stå klart i oktober 1998. I höst genomförs också de tidigare beslutade ombyggnaderna av de två MG- pappersmaskinerna, PM7 och PM8, säckpappersmaskinen, PM9, sodapannan och kraftförsörjningen. Tillsammans med de nu beslutade investeringarna uppgår satsningarna i Skärblacka till drygt 1 100 MSEK. Vid Kraftliner i Piteå görs en ombyggnad av PM2, bl a ett nytt pressparti, för 130 MSEK. En ny massatvätt skall byggas vid den största av sulfatmassafabrikens tre massalinjer, en investering på 110 MSEK. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-06-17 För ytterligare information: AssiDomän Skärblacka: Anders Snell, VD, tel 011-245300, e. kl. 14,30 AssiDomän Kraftliner: Gunnar Lundkvist, Teknikchef, tel 0911-97000, eller Frans Benson, Investor Relations eller Hans Palm, Presstjänsten, AssiDomän AB, tel 08-655 9000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/06/17/19990406BIT00310/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/06/17/19990406BIT00310/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar