Kapsprickorna nere på rekordlåga nivåer

Kapsprickor i Sveaskogs avverkningar blir ett allt mindre problem. Från att upp till 60 procent av stockarna fick kapsprickor för 20 år sedan är siffran nu nere på 15 procent. Det betyder bland annat att andelen sågtimmer blir högre på bekostnaden av andelen massaved.

Kapsprickor uppstår när träden matas genom skördaren för att kvistas och kapas i lämpliga längder. Den del av trädet som kapas hänger då fritt i luften och utövar en stor tyngd på det kapsnitt som sågen gör. Det kan leda till sprickor i virket, både osynliga och synliga.

– Sveaskog började arbetet med att minska kapsprickor på ett strukturerat sätt i mitten av 1990-talet. Det ledde till att vi startade ett kapspricksprojekt, där målet var att minska andelen kapsprickor i vårt virke från 50-60 procent till 15 procent. Det målet har vi nu nått med råge, säger Tobias Norrbom, produktionstekniker på Sveaskog.

Det finns ingen enkel metod för att upptäcka dolda sprickor. Sveaskog har därför använt sig av en stickprovsteknik där ett 30-tal stora stockar väljs ut vid provtillfället och undersöks. Kapsprickor är också en stående punkt på maskinförarnas driftsmöten.

– Stickproven tillsammans med maskinernas tekniska utveckling och skickligare maskinförare är de stora anledningarna till minskningen. Att som maskinförare undvika kapsprickor utan att tappa i produktivitet, kräver en oerhörd fingertoppskänsla när man manövrerar skördaren, säger Tobias Norrbom.

Färre kapsprickor i kombination med bra metoder för virkesmätning bidrar till att optimera virkets värde. I takt med att kapsprickorna minskar kan en allt större andel virke bli timmer istället för massaved.

– För oss som kund är det väldigt viktigt att vi får in stockar av bra kvalitet. Vår uppmaning till Sveaskog och andra leverantörer är att fortsätta att jobba med att minska kapsprickorna i leveranserna, säger Magnus Olsson, råvarukoordinator på Setras såg i Hasselfors. 

För mer information:

Tobias Norrbom, produktionstekniker, Sveaskog tfn 0586 – 649 76

Magnus Olsson, råvarukoordinator Setra Hasselfors, tfn 070 – 374 55 64

Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter drygt 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar