Klart för utdelning av Billerud

Klart för utdelning av Billerud Stockholmsbörsens bolagskommitté har idag godkänt Billerud AB för notering och styrelsen för Billerud har också offentliggjort prospekt avseende noteringen av Billerud AB på Stockholmsbörsens O-lista. AssiDomän AB kommer den 9 november 2001 att förvärva 12.548.190 aktier i Billerud AB från Stora Kopparbergs Bergslags AB, varefter AssiDomän AB innehar totalt 43.918.698 aktier i Billerud AB, motsvarande cirka 70 procent av antalet aktier i Billerud AB. Förvärvet sker i enlighet med ett mellan AssiDomän AB och Stora Kopparbergs Bergslags AB den 10 november 2000 ingånget aktieägaravtal. Villkoren för genomförande av beslut på ordinarie bolasstämma den 22 maj 2001 om utdelning av AssiDomän ABs aktier i Billerud AB har därmed uppfyllts och styrelsen beslöt därför att verkställa utdelningen av 43.918.698 aktier. Villkoren innebär att den som på avstämningsdagen är aktieägare i AssiDomän AB erhåller sex aktier i Billerud AB för varje helt trettontal aktier i AssiDomän AB. Avstämningsdag för verkställighet av utdelningen är den 16 november 2001. 14 november är första dag för handel i AssiDomän exklusive rätt till utdelning i Billerud. AssiDomän AB Corporate Communications 2001-10-31 För ytterligare information, vänligen kontakta: Peter Månsson, Investor Relations, tel. 08-655 92 78 Berit Hallberg, Informationsdirektör, tel. 08-655 91 06 Noteringsprospektet kommer att finnas tillgängligt på Billeruds hemsida www.billerud.com och AssiDomäns hemsida www.asdo.se fr o m 1 november. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01100/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/10/31/20011031BIT01100/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar