Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner i AssiDomän

Ledande befattningshavare förvärvar köpoptioner i AssiDomän 24 ledande befattningshavare inom AssiDomän har förvärvat totalt 268 000 köpoptioner i AssiDomän AB. Villkoren för erbjudandet innebär att berörda befattningshavare förvärvat paket bestående av två olika köpoptioner. Lösenkursen för köpoption med förfall den 8 mars 2002 uppgår till 120% av den genomsnittliga aktiekursen för AssiDomän AB under perioden 9-15 november. För köpoption med förfall den 8 mars 2005 uppgår lösenkursen till 133% av denna genomsnittliga aktiekurs. Erlagd optionspremie per köpoption uppgår till 19 respektive 24:50 kronor. Det högsta totala antal köpoptioner som enskild befattningshavare förvärvat är 24.000. Köpoptionerna har utfärdats av D. Carnegie AB. AssiDomän AB Corporate Communicaitons 1999-11-10 För ytterligare information: Anna-Lena Nyberg, Senior Vice President, Human Resources, tel 08-655 92 17 AssiDomän är ett av Europas ledande skogsindustriföretag. Tillverkningen är koncentrerad till sågade trävaror, förpackningspapper och förpackningar. Koncernen, som är en av Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1998 cirka 24 miljarder SEK och har cirka 17 000 anställda. Antalet aktieägare är drygt 270 000. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00100/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/11/10/19991110BIT00100/bit0002.doc

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar