Ledningsorganisation fastställd för Nord Trä AB

Ledningsorganisation fastställd för Nord Trä AB AssiDomän Skog & Trä genomförde och avslutade igår MBL- förhandlingar rörande industristrukturen i Norrbotten och Västerbotten. För sågverksgruppen Nord Trä AB och träförädlingsbolaget har följande personer utsetts att leda verksamheten och omstruktureringsarbetet: Ledningsteamet för Nord Trä AB med säte i Piteå består av: VD och affärscontroller Jan Jonsson Marknadschef Anders Nilsson Produktionschef tf Karl-Johan Taavo Jan Jonsson arbetar sedan tidigare som VD för Nord Trä. Tjänsten som produktionschef inom Nord Trä AB kommer i avvaktan på nyrekrytering, att upprätthållas av Karl- Johan Taavo, som för närvarande är förvaltningschef vid Kalix skogsförvaltning. Anders Nilsson kommer även fortsättningsvis att vara verksam som marknadschef för hela affärsområdet Skog & Trä. Träförädlingsbolagets ledning kommer att sitta i Kvarnåsen. Björn Åström, förvaltningschef vid Lycksele skogsförvaltning, har av affärsområdeschefen Roger Asserståhl, fått i uppdrag att leda den nya verksamheten och att etablera den nya organisationen till dess att en ny VD och ledning är tillsatt. Ett ledningsteam bestående av affärscontroller, produktionschef och marknadschef ska rekryteras. Arbetet med rekryteringen inleds omgående. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-09-10 För ytterligare information: Anders Nilsson, AssiDomän Skog & Trä, tel: 08-655 91 51, 010-259 32 91 Björn Åström, Lycksele skogsförvaltning, tel: 0950-231 61, 010-686 25 26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/09/10/19990406BIT00390/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/09/10/19990406BIT00390/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar