Lennart Ahlgren: Certifiering viktig för skogsindustrins trovärdighet

Lennart Ahlgren: Certifiering viktig för skogsindustrins trovärdighet -Vi ser stora fördelar och möjligheter för AssiDomän och för hela den svenska skogsindustrin med en certifiering av vårt skogsbruk. Skogen är en förnyelsebar resurs, som har en helt annan och större potential än ändliga resurser som t ex plast och aluminium. AssiDomäns VD, Lennart Ahlgren, gav på onsdagseftermiddagen uttryck för sin och företagets positiva syn på skogscertifieringsfrågan, när han deltog som en av huvudtalarna vid WWF:s symposium Forests for Life i Bryssel. -För att leva upp till talet om att skogsindustrins produkter hör framtiden till måste vi också lösa de problem som finns och effektivare och tydligare tala om var vi står och vad vi gör. Ett viktigt kriterium är att använda våra skogar på ett både ansvarsfullt och ekologiskt riktigt sätt. -I AssiDomän ser vi vårt stora skogsinnehav som en strategisk resurs. För oss är det naturligt att aktivt ta ett miljöansvar, och vi har lagt ned stora resurser på att skapa ett ekologiskt anpassat skogsbruk. Vårt miljömål är lika betydelsefullt som vårt ekonomiska mål. -Vi möter också tydligare miljökrav från allt fler kunder. Det tror vi kommer att öka. Lennart Ahlgren påpekade, att det är viktigt att etablera ett certifieringssystem som är både objektivt och tydligt, och som även gör det möjligt för det privata skogsbruket att klara kraven. -För att certifieringen skall få genomslag och trovärdighet krävs också att vi når samförstånd mellan alla inblandade parter. Där spelar miljöorganisationerna en viktig roll, och FSC:s (Forest Stewardship Council) arbete i Sverige när det gäller standards och kriterier har vunnit bred acceptans, liksom den nordiska skogsindustrins gemensamma arbete inom Nordic Forest Certification. -Ett sådant certifieringssystem kan inte ersättas av ett ISO- eller EMAS- baserat system, men väl kompletteras av det. Vi ser framför oss en möjlighet att etablera standards inom ramen för ett nationellt FSC-arbete, som kan länkas till ISO-systemet eller EMAS-registrering. Det måste också vara standards som ger utrymme för kontinuerligt förbättringsarbete och utveckling och inte någonting statiskt. Når vi dit kommer också skogsindustrins framtida roll som en miljöorienterad och ekonomiskt riktig industriverksamhet att förstärkas, avslutade Lennart Ahlgren. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-06-12 För ytterligare information: Lotta Möller, ekologisk informatör, AssiDomän AB, tel 0581-37146, mobiltel 070-575 35 05. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/06/12/19990329BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/06/12/19990329BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar