Naturligt samarbete mellan IKEA och AssiDomän

Naturligt samarbete mellan IKEA och AssiDomän AssiDomän och IKEA kommer att genomföra en gemensam aktivitet, där den svenska naturen bildar grunden. De båda företagen vill tillsammans sprida intresset för naturupplevelser i skog och mark, t ex fiske samt bär- och svampplockning. Aktiviteten, som startar nu i sommar, innebär att IKEA varuhusen kommer att fyllas med information om svensk natur och vad den kan erbjuda i form av upplevelser och möjligheter. Alla IKEA family medlemmar erbjuds möjlighet att under en valfri vecka mellan den 15 juli och 8 september, fiska gratis i något av AssiDomäns 1 500 fiskevatten runt om i landet. I höst förmedlar samtliga 13 IKEA varuhus också råd och tips till sina kunder om bär- och svampplockning. -Vi vill med det här samarbetet öka intresset för naturen, visa på möjligheterna till positiva upplevelser och samtidigt lära folk att umgås med naturen på ett både vettigt och riktigt sätt, säger Berit Hallberg, AssiDomäns informationsdirektör. -Aktiviteten tillsammans med AssiDomän är en unik och spännande förmån för våra IKEA family medlemmar, säger Patrik Söder, IKEA Svenska Försäljnings AB. AssiDomän AB IKEA Vill du ha mer information är du välkommen att kontakta: AssiDomän, presschef Hans Palm, tel 08-728 08 41 eller PR-chef Leif Öster, tel 08-728 08 25, eller IKEA Svenska Försäljnings AB, reklamchef Patrik Söder, tel 042-25 26 06. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/07/05/19990329BIT00290/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/07/05/19990329BIT00290/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar