Naturvårdsverket bör ge besked om nya reservat innan årsskiftet

Naturvårdsverket bör ge besked om nya reservat innan årsskiftet Naturvårdsverket måste snarast ge besked om vad som ska bli reservat av de 440.000 hektar produktiv skog som nu utpekas som skyddsvärda. I väntan på ett beslut om vilka av dessa marker som ska bli reservat kan skogarna inte brukas. Det kostar jobb, intäkter och tillväxt. Naturvårdsverket har fått regeringens uppdrag att inventera naturvärden på all statlig skog samt på all urskog i landet. I arbetet har verket tagit hjälp av länsstyrelserna. I den rapportering som nu sker pekar länsstyrelserna ut 440.000 hektar skyddsvärd skog huvudsakligen i Norrbottens län. - Om Naturvårdsverket beslutar att bilda reservat på all denna mark, går man långt över vad riksdagen har beslutat i miljömålet Levande skogar. - Det finns värdefull natur på en del områden som länsstyrelserna pekar ut. Men stora arealer är vanlig produktionsskog. De har länsstyrelserna tagit med som vidlyftiga buffertzoner runt värdefulla naturområden, säger Sveaskogs styrelseordförande Bo Dockered. Senast vid årsskiftet ska Naturvårdsverkets uppdrag rapporteras till regeringen. Fram till dess kan de skogar som utredningen berör inte brukas. - För Sveaskog och övriga skogsägare som berörs är det därför viktigt att snarast få besked om var och hur Naturvårdsverket avser att inrätta reservat. Vi förväntar oss också att Naturvårdsverket ska presentera en strategi för det fortsatta arbetet med reservat. En sådan strategi måste baseras på en bristanalys, säger Bo Dockered. För mer information kontakta: Bo Dockered, styrelseordförande Sveaskog, tel. 070-674 01 19 Leif Öster, informationschef Sveaskog, tel. 08-655 91 06, 070-555 81 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/11/12/20031112BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar