Ny ledning och organisation för JCP Sturovo

Ny ledning och organisation för JCP Sturovo Vid dagens bolagsstämma i JCP Sturovo, i Slovakien, utsågs nya ledamöter i styrelsen och vid det efterföljande styrelsemötet utnämndes en ny VD. Ny ordförande i styrelsen är Lars Richardson, VD för AssiDomän Packaging Central & Eastern Europe. Där ingår också Anders Haglund, vice VD AssiDomän Packaging och Marian Slovak, ny VD för JCP Sturovo. Marian Slovak tillträder VD-jobbet omedelbart. Han har tidigare varit VD för Marti-Technologie Ltd i Schweiz och har också internationell erfarenhet från bl a General Electric och ABB. Tidigare VD:n Juraj Kucera kommer att fungera som extern rådgivare till den nya företagsledningen. -JCP Sturovo måste bli ett ännu mer kundorienterat företag för att möta den ökande konkurrensen. Den nya ledningens första uppgift blir, att anpassa företagets organisation och struktur till en process-inriktad organisation, säger Lars Richardson, som är ansvarig för AssiDomän Packagings satsningar i Central- och Östeuropa. -Den nya organisationen innebär en decentralisering och uppdelning i divisioner och profit centres. Det ger ökade möjligheter att komma närmare kunderna och bevaka konkurrensläget, förklarar den nye VD:n, Marian Slovak. Det var i februari som AssiDomän förvärvade kontrollen över JCP Sturovo. Koncernen kontrollerar i dag 91,2% av aktierna i det slovakiska företaget. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-05-07 För ytterligare information: Mats Berg, Informationschef AssiDomän Packaging, tel 08 - 655 90 00. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/05/07/19990406BIT00260/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/05/07/19990406BIT00260/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar