Ny styrelse i AssiDomän

Ny styrelse i AssiDomän AB Vid bolagsstämman i AssiDomän AB den 14 juni kommer Lars-Åke Helgesson, Carl Wilhelm Ros, Gunnel Duveblad, och Björn Björnsson att föreslås som nya ledamöter i bolagets styrelse. Som tidigare meddelats kommer Bernt Magnusson, styrelseordförande i Swedish Match AB samt styrelseledamot i bl.a. Volvo/Ford och MeritaNordbanken, att föreslås som ny styrelseordförande i AssiDomän AB. Omval kommer att föreslås av Hans Carlsson och Per Tegnér. En informell nomineringskommitté med representanter från ägarna Svenska staten, Försäkringsbolaget SPP, Fjärde AP-fonden, SEB Fonder och SEB Trygg Liv, som tillsammans representerar ca 59% av det totala röstetalet i AssiDomän AB, står bakom förslaget. Svenska statens andel av rösterna är 50,24%. Lars-Åke Helgesson har ett förflutet som bl.a. VD och koncernchef för STORA, VD Garphyttan Industrier AB och VD i Bonnierdata AB. Han är styrelseordförande och ledamot i flera svenska bolag och organisationer. Carl Wilhelm Ros har varit anställd i Telefonaktiebolaget LM Ericsson sedan 1985 och är för närvarande förste vice VD. Han har tidigare bl.a. haft ledande befattningar i ABB Fläkt AB och Alfa-Laval AB. Dessutom är han ledamot i styrelserna för NCC AB, LKAB och VLT AB. Gunnel Duveblad är ansvarig för IBM:s konsultverksamhet i Norden och är medlem av företagsledningen för IBM Svenska AB. Hon är vidare styrelseledamot i SkandiaBanken. Björn Björnsson är verksam i egen konsultfirma inom det finansiella området. Han har tidigare varit verksam i bl.a. Lancelot Asset Management AB, Gota- koncernen, Försäkrings AB Skandia samt som VD i Montagu Fondkommission AB och AB Export-Invest. AssiDomän är ett av de ledande skogsindustriföretagen i Europa. Tillverkningen är koncentrerad till förpackningspapper, förpackningar samt sågade trävaror och träförädling. Koncernen, som är Europas största börsnoterade skogsägare, omsatte 1998 ca 24 miljarder SEK. Antalet anställda är ca 17 000. AssiDomän AB Corporate Communications 1999-05-12 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00090/bit0001.pdf http://www.bit.se/bitonline/1999/05/12/19990512BIT00090/bit0002.doc

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar