Ny VD för AssiDomän Förenade Well

Ny VD för AssiDomän Förenade Well Till ny VD för AssiDomän Förenade Well har från 1 januari 1998 utsetts Hans Lindecrantz. Han är i dag VD för AssiDomän Swisswell. Mattias Wigardt lämnar Förenade Well för att tillträda en befattning utanför AssiDomän-koncernen. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-08-26 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/26/19990406BIT00360/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/26/19990406BIT00360/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar