Ny VD i AssiDomän Dynäs

Ny VD i AssiDomän Dynäs Till ny verkställande direktör vid AssiDomän Dynäs har utsetts Olle Dahlin. Han tillträder tjänsten under april och efterträder Pentti Pärsinen, som sedan 1 januari är VD för AssiDomän Kraftliner i Piteå. Olle Dahlin är civilingenjör och civilekonom. Sedan 1980 har han innehaft olika befattningar inom SCA-koncernen. Närmast kommer han från en befattning som produktionschef vid Wifsta finpappersbruk och ställföreträdande produktionschef vid Östrands massabruk. Fram till att Olle Dahlin tillträder sin anställning tjänstgör Jan Ringström som tf VD vid AssiDomän Dynäs. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-01-22 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/01/22/19990329BIT00480/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/01/22/19990329BIT00480/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar