Ny VD och affärsområdeschef vid AssiDomän Barrier Coating

Ny VD och affärsområdeschef vid AssiDomän Barrier Coating Arne Rengstedt, 46, har anställts som VD och affärsområdeschef för AssiDomän Barrier Coating. Han tillträder befattningen den 1 oktober 1997. Rengstedt har sedan 1978 innehaft olika befattningar inom Perstorp.Han kommer närmast från en befattning som Europachef vid Perstorp Plastic Systems. Olav Ålkärr som varit affärsområdeschef sedan 1981 övergår fr o m den 1 oktober till att vara Senior Advisor inom AssiDomän AB direkt underställd koncernchefen. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-08-11 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/11/19990406BIT00350/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/11/19990406BIT00350/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar