Nyinrättad befattning för affärsutveckling

Nyinrättad befattning för affärsutveckling Ragnar Quarnström tillträder den 1 augusti 1996 en nyinrättad tjänst, direkt underställd VD, som ansvarig för affärsutveckling i AssiDomän AB. Quarnström ansvarar också för samordningen av koncernens satsningar i Öst- och Centraleu- ropa och får det övergripande projektledaransvaret i Sepap och Segezha. Han lämnar samtidigt sin befattning som affärsområdeschef för AssiDomän Kraft Pro- ducts. Öst- och Centraleuropa är strategiskt viktiga områden för AssiDomän och de stora satsningar som koncernen gör i regionen kräver en resursförstärkning. Mats Heiman, Carta Corporate Advisors, kommer fr o m den 1 augusti att gå in som tillförordnad affärsområdeschef för AssiDomän Kraft Products. AssiDomän AB Koncernstab Information 1996-06-20 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1996/06/20/19990329BIT00280/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1996/06/20/19990329BIT00280/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar