Nytt avgörande för Segezhabumproms framtid

Nytt avgörande för Segezhabumproms framtid Vid ett möte i Moskva på onsdagen diskuterades framtiden för Segezhabumprom. Lennart Ahlgren, VD och koncernchef för AssiDomän, samt Sören Öberg, VD för Segezhabumprom, träffade Rysslands förste vice premiärminister Tjubajs. Även presidenten för Karelska Republiken Viktor Stepanov deltog i samtalen. Flera avgörande frågor som måste lösas innan verksamheten vid bruket i Segezha åter kan startas behandlades. Dessa frågor rör betalning av federala skatter, uppskjutna inbetalningar till pensionsfonden, miljötillstånd, miljöavgifter samt avverkningsrättigheter och långsiktiga avtal om virkesförsörjningen. Anatoly Tjubajs ställde sig positiv till AssiDomän avsikt att kvarstå som en långsiktig ägare och investerare i Segezhabumprom: - Vi kommer att göra allt vi kan inom ramen för rysk lagstiftning för att lösa dessa frågor. Ryssland ger också sitt stöd till den Karelska regeringens ansträngningar att tillsammans med AssiDomän lösa återstående frågor på lokal nivå. En arbetsgrupp, med uppgift att snarast lösa återstående frågor, har redan formats. Gruppen består av representanter från skattemyndigheter, ekonomidepartement, Karelska regeringen och pensionsfonden. Gruppens ordförande är Vladimir Jevsukov, Rysslands vice ekonomiminister. Enligt Lennart Ahlgren är Segezhas ägare beredda att starta verksamheten vid bruket så snart besluten har verkställts. Vid en presskonferens som hölls direkt efter mötet i Moskva sade Sören Öberg att löner för januari, februari och första halvan av mars kommer att betalas ut till de anställda med början den 24 april. AssiDomän AB Corporate Communications 1997-04-23 Ytterligare information, kontakta: Hans Palm, AssiDomän Corporate Communications, tel: 070-522 08 65 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/04/23/19990406BIT00250/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/04/23/19990406BIT00250/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar