Nytt Sverigefiskekort för hela landet efter kundkritik

Från och med 2007 erbjuder Sveaskog i samarbete med Statens fastighetsverk ett nytt fiskekort som gäller i hela landet – Sverigefiskekortet. Fiskekortet, som tidigare hette Sveafiskekortet, är omgjort efter kritik från kunderna. Nu är det ett kort som ger tillgång till 1 000 fiskevatten i 50 av landets kommuner.

- Vi vill att det ska vara enkelt att åka ut med familjen och fiska. Det tidigare fiskekortet fick kritik för att det var för krångligt med indelning i olika regioner och valörer. Nu har vi lyssnat på kunderna och samlat alla fiskevatten på ett kort, Sverigefiskekortet, säger Mikael Linnander, vd Sveaskog Naturupplevelser.

Sverigefiskekortet ger tillgång till fler än 1 000 fiskevatten i 50 av landets kommuner från norr till söder – från vilda fjällforsar till lugna skogstjärnar. Med Sverigefiskekortet kan hela familjen (två vuxna och alla barn skrivna på samma adress) följa med på fisketuren. Åldersgränsen för barn är höjd till 18 år. Fiskekortet kostar 600 kronor.

Sverigefiskekortet kan köpas via www.sveaskog.se, fiskeanläggningen i Mörrum på tel. 0454 - 501 23 eller via ett hundratal återförsäljare som finns uppräknade med kontaktuppgifter på Sveaskogs hemsida.

FAKTA OM SPORTFISKE

- Sportfisket är en av Sveriges bredaste folkrörelser. Fler än 3 miljoner människor fiskar med spö någon gång per år.
- 80% av svenska barn och ungdomar upp till 16 år är intresserade av fiske.
- Enligt SCB:s statistik omsätter fiske med spö, krok och lina 4 miljarder kronor per år i Sverige.
- Sportfisket skapar tiotusentals arbetstillfällen, ofta i landsbygd med annars svag arbetsmarknad.
- Utomhusaktiviteter som spöfiske hjälper människor att koppla av och sänka stressnivån.

Källa: www.sportfiskarna.se

- Svenskarnas fritidsfiske beräknades år 2000 uppgå till 37 miljoner fiskedagar. Av dessa är 7,3 miljoner turistiska fritidsfiskedagar, varav 1,1 miljoner av dessa har spenderats i utlandet

Källa rapporten ”Förutsättningar för fisketurismens utveckling i Sverige” av Naturvårdsverket och Fiskeriverket, februari 2005.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar