Personalförändring i AssiDomän

Personalförändring i AssiDomän Hans Lindecrantz har utsetts till affärsenhetschef för AssiDomän Corrrugated Board. Han efterträder Tomᤠ¤abatka, som av personliga skäl återgår till befattningen som VD för AssiDomän Sepap. Tomᤠ¤abatka kommer också att ansvara för samordning av vissa projekt i Öst- och Centraleuropa. Pentti Pärssinen efterträder Hans Lindecrantz som affärsenhetschef för AssiDomän Containerboard. Han är idag business controller för AssiDomän Containerboard. Ovanstående utnämningar träder i kraft omgående. Lars Heidenberg har från 1 januari 1999 utsetts till VD i Förenade Well AB. Lars Heidenberg är idag marknadsdirektör i Förenade Well AB. AssiDomän AB Corporate Communications 1998-12-10 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00030/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00030/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar