Pressvisning av Ekopark Skatan den 16 juni kl 10-11.30Välkommen till en pressvisning av tallens och åsvandrarens ekopark tisdagen den 16 juni. Ekopark Skatan ligger cirka 90 km nordväst om Umeå i Vindelns kommun och invigs formellt den 17 juni.

Skatan har en fantastisk natur som präglas av glesa tallhedar och slingrande sjösystem. I ekoparken syns mängder av spår efter inlandsisens verkningar, med bland annat en av Sveriges bäst bevarade rullstensåsar. Sveaskog kommer att öka andelen lövträd i Ekopark Skatan genom aktiv naturvård. Cirka 40 procent av skogarna i ekoparken kommer att restaureras.

Fakta pressvisning:

? Media samlas kl 10.00 på parkeringen vid Valfrid Paulsson-reservatet (se bifogad vägbeskrivning) ? Exkursionen pågår i cirka en timme och efter det blir det fika och frågestund

De som leder pressvisningen är Veronica Edén, skogsekolog och Malin Weiland, ekoparkssamordnare.

Vägbeskrivningen till samlingsplatsen samt en folder om Ekopark Skatan bifogas.

För mer information: Veronica Edén, skogsekolog Sveaskog, tfn 070-673 91 75 Malin Weiland, ekoparkssamordnare Sveaskog, tfn 070-508 75 89 Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02Fakta: Sveaskog Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen, även genom att bidra till nya sätt att använda träprodukter och skogsmarken. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter drygt 7 miljarder kronor och är ca 740 anställda. Vi ägs av svenska staten.
PRESSMEDDELANDE 2009-06-10

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar