Prototyp röjer väg för lönsam röjning

Den 29 augusti var det världspremiär i kronoparken Lyckan, utanför Lycksele, för en unik prototyp som kan användas vid krankorridorgallring. Det kontinuerligt skördande aggregatet samlar ihop klent energivirke på ett mycket effektivt sätt. Bakom satsningen står Sveaskog, Skogstekniska Klustret och SLU.

Detta har alla förutsättningar att bli ett tekniklyft och förvandla röjningen till en riktigt lönsam affär inom skogsbruket, säger David Berglund, skogsansvarig för Sveaskog i Västerbotten.

Ett 70-tal personer deltog i premiärvisningen av det nya kranspetsmonterade aggregatet som kan samla ihop klena stammar i korridorer på upp till tio meters längd inne i täta röjbestånd. Bakgrunden till prototypen står att finna i ett examensarbete som två studenter vid Luleå tekniska universitet, Julia Forsberg och Rikard Wennberg, gjorde på uppdrag från Sveaskog.

Sedan våren 2011 har de nyutexaminerade civilingenjörerna, i Sveaskogs regi och i samarbete med Skogstekniska Klustret och SLU, fortsatt utvecklingen av ett aggregat som ska kunna användas av vanliga skogsskördare. Den stora fördelen är att tekniken möjliggör kontinuerlig skörd. Det vill säga att skörden sker utan att aggregatet behöver stanna och greppa om varje enskilt träd.

– Vilket ger en stor produktivitetsökning jämfört med dagens hantering där man bara kan ta ett eller möjligen några träd i taget, berättar Julia Forsberg.

I Sverige finns 2,77 miljoner hektar med täta, virkesrika ungskogar med en medelhöjd under 12 meter. Detta motsvarar 12,3 procent av hela Sveriges skogsareal.

– Lågt räknat kan fem miljoner kubikmeter biomassa årligen skördas i den här typen av bestånd, säger Dan Bergström, SLU, som i en avhandling lanserat idén bakom krankorridorgallring.

Idag anses det vara möjligt att utföra lönsam skörd i täta bestånd, om de är grövre än 8-9 centimeter. Men forskarna på SLU menar att man genom att använda utvecklad teknik för skörd i kombination med krankorridorgallring borde kunna öka effektiviteten så att täta bestånd med ända ner till 6 centimeter i diameter kan skördas med lönsamhet.

Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist konstaterar att det tidigare gjorts en hel del försök med att mekanisera röjningen.

– Men hittills har vi inte varit speciellt framgångsrika på den fronten. Framtagningen av den här prototypen kan bli ett genombrott och göra röjningen till en riktigt lönsam skogsvårdsinvestering, menar han.

Tommy Nilsson, produktionschef inom Sveaskog, är också han optimistisk när det gäller framtiden för krankorridorgallring och det nya aggregatet.

– Under de senaste åren har produktiviteten inom skogsbruket avstannat, vilket är oroväckande. Jag hoppas nu att tillverkare av skogsmaskiner och de som producerar utrustning till dem inspireras och engagerar sig i detta som kan bli ett nytt tekniksprång inom svensk skogsvård, avslutar han.

För mer information kontakta: David Berglund, skogsansvarig Sveaskog i Västerbotten, 0950-231 58, 070-697 61 25, Christer Lundin, tf pressansvarig Sveaskog, 076 -101 98 17

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter drygt 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar