Rekordstor naturvårdsbränning i Sveaskogs Ekopark Ejheden

Sveaskog har genomfört Sveriges kanske största naturvårdsbränning genom tiderna i Ekopark Ejheden, Rättviks kommun. Hela 260 hektar brändes, motsvarande 520 fotbollsplaner. Genom branden skapas viktiga naturvärden på både kort och lång sikt.

Ekopark Ejheden i norra Dalarna, även kallad brandens ekopark, har som namnet antyder ett landskap präglat av brand. Här återfinns arter som är beroende av regelbundna bränder för sin överlevnad. Sedan människan lärde sig att släcka bränder blir de alltmer sällsynta. Den senaste stora branden drog fram i området i slutet av 1800-talet. Nu har det brunnit igen!

- Vi behöver hjälpa naturen på traven, så att den dynamik som forna tiders bränder skapat får leva vidare i Ekopark Ejheden. Ett 15-tal personer från Sveaskog, Skogsstyrelsen och entreprenörer samarbetade för att genomföra naturvårdsbränningen, som sannolikt är Sveriges största någonsin, säger Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist på Sveaskog.

I det korta perspektivet bidrar branden till att bevara brandberoende arter som skalbaggarna sotsvart praktbagge, raggbock och slät tallkapuschongbagge. Men det handlar lika mycket om att skapa naturvärden på längre sikt genom att återskapa substrat, bränd död ved, som många av de hotade arterna i ekoparken behöver.

- Det är ett väldigt långsiktigt men viktigt arbete som främjar den biologiska mångfalden, exempelvis kolflarnlaven som bara lever på bränd död ved, säger Jonas Björklund.

- Naturvårdsbränningar är en betydelsefull del av Sveaskogs naturvårdsarbete och skötseln av Ekopark Ejheden. De flesta träd kommer att överleva. En del träd dör sakta, vilket är av stor vikt för insektslivet. Dessutom finns ett stort antal andra arter; växter, insekter, fåglar och djur som gynnas av den öppna och lövrika skogsmiljö som skapas efter en brand, säger Bruno Bystrand, hållbarhetsansvarig i Sveaskogs marknadsområde Syd.

Säkerhetsaspekten är viktig vid en naturvårdsbränning:

- Det är inte ovanligt att vi får vänta i flera år på de rätta väderförhållandena. I Ekopark Ejheden användes helikoptrar för att vattenbomba gränserna inför bränningen, och för att släcka efteråt där det behövdes. Det finns inga närboende kring brandområdet, men säkerheten är alltid lika viktig för oss och vi har stort förtroende för Lars Ambrosiussion, skogskonsulent vid Skogsstyrelsen, som arbetsledde bränningen, säger Bruno Bystrand.

För mer information:
Bruno Bystrand, hållbarhetsansvarig, Sveaskog, tel: 076-823 36 80
Jonas Björklund, miljö- och naturvårdsspecialist, Sveaskog, tel: 070-628 86 08

Pressbilder bifogas. Vid publicering, ange byline Erik Nyberg.
   
  
Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2017 var 6,2 miljarder kronor och antalet anställda cirka 846. Läs mer på www.sveaskog.se

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar