Riksdagen godkänner regeringens förslag om förvärv av AssiDomän

Riksdagen godkänner regeringens förslag om förvärv av AssiDomän Riksdagen fattade idag beslut om att godkänna regeringens proposition 2001/02:39 om förvärv av samtliga aktier i AssiDomän AB. Därmed är ett viktigt villkor för fullföljandet av Sveaskogs offentliga erbjudande till aktieägarna i AssiDomän uppfyllt. Sveaskog AB (publ) ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00980/bit0002.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/11/20011211BIT00980/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar