Samordning och ökad produktivitet ger stor resultateffekt för AssiDomän Packaging

Samordning och ökad produktivitet ger stor resultateffekt för AssiDomän Packaging AssiDomän Packaging har expanderat kraftigt genom ett flertal förvärv under senare tid och omfattar idag ett 60-tal produktionsanläggningar i Europa. För att koordinera verksamheten och fullt ut ta vara på samordningsfördelar införs en ny organisation fr o m den 1 oktober 1997. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/08/27/19990406BIT00370/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/08/27/19990406BIT00370/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar