Sveaskog fortsätter att värma Gällivare

23 000 ton per år.  Med så mycket skogsflis ska Sveaskog värma Gällivares invånare.
Kommunalägda Gällivare Energi har tecknat ett treårigt leveransavtal med Sveaskog motsvarande 150 GWh totalt. 

– Sveaskog är vår i särklass största träbränsleleverantör. Avtalet säkerställer till stor del vårt träbränslebehov, säger Theresa Savonen, vd för Gällivare Energi.

Gällivare Energi har varit kund till Sveaskog sedan år 2011. Nu har Sveaskog fått förnyat förtroende från det kommunägda energibolaget. Under de kommande tre åren ska skogsägaren leverera 150 GWh årligen till kraftvärmeverket, vilket motsvarar 23 000 ton skogsflis per år.

Sveaskog kommer i vinter, som ett komplement till det ordinarie flödet av skogsflis, att leverera massaved som bränsle till kraftvärmeverket i Gällivare.

– Gällivare Energi är en viktig kund för oss. Därför vill vi säkerställa hög kvalitet på bränslet och ge dem förutsättningar att bedriva sin verksamhet så lönsamt som möjligt, säger Nils Erixon, säljare på Sveaskog.

Sveaskog och Gällivare Energi är båda nöjda med leveranserna av förnyelsebart bränsle i form av sönderdelat grot- och trädelsflis, och har därför valt att utveckla sitt samarbete ytterligare i det nytecknade avtalet.

– Vi är väldigt nöjda med samarbetet, som vi nu har utvecklat med löpande uppföljning och kvalitetssäkring av leveranserna för att skapa en bättre affär för båda parter, säger Theresa Savonen.

För mer information:

Theresa Savonen, vd Gällivare Energi, tfn 070-653 21 42

Nils Erixon, säljare Sveaskog, tfn 0910 – 852 84

Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02

Sveaskog är Sveriges största skogsägare och säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som plats för jakt, fiske och andra naturupplevelser. Skogen med dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Omsättningen 2012 var drygt 6,3 miljarder kronor och antalet anställda cirka 700.

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar