Sveaskog fullföljer erbjudandet till aktieägarna i AssiDomän

Sveaskog fullföljer erbjudandet till aktieägarna i AssiDomän Sveaskog ABs ("Sveaskog") offentliga erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB ("AssiDomän") har accepterats i sådan utsträckning att Sveaskogs innehav av aktier i AssiDomän överstiger 95 procent av kapitalet och rösterna i AssiDomän. Samtliga av Sveaskog i prospektet angivna villkor för erbjudandets genomförande har uppfyllts. Sveaskog har därför beslutat fullfölja erbjudandet. Mer detaljerad information avseende anslutningsgraden i erbjudandet kommer att offentliggöras omkring den 21 december 2001 efter det att slutlig sammanräkning har ägt rum. Redovisning av vederlag till dem som under den ordinarie anmälningstiden accepterat Sveaskogs erbjudande beräknas komma att påbörjas den 28 december 2001. För att möjliggöra för de aktieägare som ännu inte accepterat erbjudandet att deltaga i erbjudandet, har Sveaskog beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 14 januari 2002. De aktieägare i AssiDomän som accepterar erbjudandet under förlängningen beräknas erhålla vederlag omkring den 21 januari 2002. Aktieägare som accepterar erbjudandet under den förlängda anmälningsperioden har rätt att återkalla sin accept. För att kunna göras gällande skall sådan återkallelse skriftligen vara Handelsbanken Investment Banking tillhanda senast klockan 15.00 den sista dagen av den förlängda anmälningstiden. Sveaskog avser att snarast möjligt påkalla tvångsinlösen av utestående aktier i AssiDomän. Sveaskog AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bo Dockered, ordförande i Sveaskog, tel 070-674 01 19 Lars Sköld, VD i Sveaskog, tel 070-537 97 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00030/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/18/20011218BIT00030/bit0001.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar