Sveaskog ger bättre betalt för timret

Konjunkturen för sågade trävaror är positiv och efterfrågan på timmer i norra Sverige är stor inför hösten. För våra lokala sågverkskunder är det viktigt att vi klarar timmerleveranserna. För att säkra leveranserna höjs därför timmerprislistorna nu med cirka 25 kronor per kubikmeter för både gran- och talltimmer.

Sveaskog levererar timmer till de flesta av de lokala sågverken i Norr- och Västerbotten.

”Flera av våra sågverkskunder är mycket angelägna om att öka produktionen. Setra Malå har till exempel aviserat att de kommer att rekrytera och öka produktionsvolymen till hösten så vi agerar nu för att möta deras och våra övriga kunders behov av mer timmer. Till följd av detta vill vi nu vässa vårt erbjudande ytterligare riktat mot lokala skogsägare”, säger Patrick Bäckström, marknadschef på Sveaskog i norra Sverige.

Det nya erbjudandet gäller från och med den 1 juli i Norr- och Västerbotten.

  
För mer information, kontakta:

Patrick Bäckström, marknadschef, Sveaskog, tel. 070-322 00 16

  

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom gör Sveaskog markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är Sveaskogs kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Sveaskog är anslutet till FSC®. 
Läs mer på
www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar