Sveaskog köper skogsfastighet i EskilstunaSveaskog förvärvar skogsfastigheten Hedlandet i Eskilstuna kommun för 80 miljoner kronor. Skogsfastigheten omfattar 1 252 hektar mark. I området kommer Sveaskog att bedriva skogsbruk med särskild hänsyn till naturvärden och friluftsliv.

Skogsfastigheten Hedlandet, som Sveaskog köper av Sörmlands läns landsting, är ett populärt friluftsområde som omfattas av naturreservatsföreskrifter från 1978. Jord- och skogsbruk får bedrivas i reservatet med hänsyn till naturvård och friluftsliv. Fastigheten omfattar totalt 1 253 hektar, varav 885 ha produktiv skogsmark, 215 ha inägomark och 52 ha tomt och övrig mark. Till det kommer 100 ha vatten.

- Sveaskog har stor erfarenhet av att kombinera produktion och naturvård och att ta hänsyn till många olika intressen i vårt skogsbruk. Det kommer vi att göra även i Hedlandet. Vi kommer att bruka skogen ansvarsfullt och även sköta den aktivt för att utveckla naturvärden. Det kan handla om att frigöra och gynna lövskog genom att avverka granskog, berättar Eivor Mettävainio, fastighetschef i Sveaskog.

- Hedlandet kompletterar Sveaskogs övriga skogsinnehav i Sörmland på ett bra sätt. Från skogsfastigheten kommer vi bland annat att leverera biobränsle till energiföretag i Mälarregionen, säger Eivor Mettävainio.

Förvärvet villkoras av beslut i Sveaskogs styrelse samt av behandling och beslut i Sörmlands läns landstingsstyrelse och landstingsfullmäktige.

För mer information: Eivor Mettävainio, fastighetschef Sveaskog, tel. 076-112 10 12 Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tel. 070-231 35 02

Fakta: Sveaskog Sveaskog är Sveriges största skogsägare och en ledande leverantör av timmer, massaved och biobränsle. Företaget arbetar dessutom med markförsäljning och tillhandahåller jakt och fiske samt mark för lokala företagare inom naturbaserad turism. Skogen är kärnan i Sveaskog och företagets vision är att vara främst på att utveckla skogens värden. Genom att arbeta lönsamhetsinriktat och med miljöhänsyn bidrar Sveaskog till en långsiktigt hållbar utveckling. För mer info, se www.sveaskog.se PRESSMEDDELANDE 2009-06-04

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar