Sveaskog kvalitetssäkrar avverkningar i Norrbotten

Det oberoende certifieringsföretaget SGS Sweden AB har avslutat årets revision av Sveaskogs skogsbruk utifrån kraven i den svenska standarden för FSC (Forest Stewardship Council). Sveaskogs skogsbruk får generellt bra betyg. Samtidigt har SGS noterat några avvikelser som Sveaskog behöver arbeta vidare med. Sveaskog kommer att genomföra ett åtgärdsprogram för att kvalitetssäkra naturhänsynen i avverkningarna.

Enligt den revision som SGS har genomfört håller Sveaskogs organisation och arbete hög kvalitet vad gäller kraven på effektiv produktion med hänsyn till naturvärden och sociala värden. Den naturhänsyn som Sveaskog tar vid avverkningar fyller generellt FSC-kraven och Sveaskogs egna riktlinjer. -SGS revision visar att vårt kvalitetsarbete ger bra resultat. Det är glädjande. Revisionen är samtidigt värdefull för oss eftersom den visar hur vi kan förbättra vårt skogsbruk, säger Sveaskogs skogschef Herman Sundqvist. Revisorerna har på några punkter i norra Norrbotten funnit att Sveaskog lämnat för få trädgrupper, vilket bidragit till alltför stora kala ytor. SGS har också tittat särskilt på områden i Arvidsjaurs kommun där lokala intressenter har riktat kritik mot Sveaskogs avverkningar. Av dessa har SGS synpunkter på att Sveaskog på en av trakterna, Tallberget, inte har lämnat tillräckligt många trädgrupper. I övriga delar bedömer SGS att planering och avverkning genomförts helt i enlighet med FSC-standarden. För att säkra en hög kvalitet på naturhänsynen vid avverkningarna i Norrbotten kommer Sveaskog att: 1. låta en oberoende aktör i samråd med Världsnaturfonden, WWF, studera och kvalitetssäkra minst hälften av alla avverkningar som Sveaskog gör i Norrbotten under 2006. Studien blir en vidgad kontroll av den egenuppföljning som Sveaskog sedan ett par år genomför på alla avverkningsobjekt. Syftet är att få en oberoende bild och detaljerad kunskap om i vilken utsträckning brister förekommer i planeringar och avverkningar och därmed ett underlag för beslut om åtgärder för förbättringar. 2. intensifiera den interna kontrollen av planeringar och avverkningar. 3. påbörja en breddutbildning under 2006, som bl a inbegriper FSC-kraven och Sveaskogs riktlinjer för naturhänsyn för Sveaskogs samtliga planerare, egna maskinförare och entreprenörer.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar