Sveaskog levererar 43 000 m3 biobränsle till Mölndal Energi ABSveaskog har tecknat ett ettårigt leverensavtal med Mölndal Energi AB avseende 43 000 m3 biobränsle, motsvarande 80 GWh. Affären är den största som Sveaskog tecknat i södra Sverige inom biobränslesortimentet.

- Det är roligt att vi har hittat en ny storkund i Götaland. I och med att vi har skog i närheten av Mölndal har vi kunnat erbjuda ett bra pris och en miljövänlig logistik, säger Johan Svensson, affärsutvecklare biobränsle i Sveaskog.

Sveaskog börjar sina leveranser i slutet av sommaren. Det är flis av olika slag som ska levereras. Kraftvärmeverket i Mölndal var det första verket i landet som fick miljöcertifieringen "Bra Miljöval".

- Sveaskog är en stor och seriös leverantör som vi litar på. Detta är ett viktigt avtal för oss och vi ser gärna en fortsättning i vår affärsrelation. Dessutom är vi miljöcertifierade så vi har såklart värderat Sveaskogs engagemang i miljöfrågor, säger Christian Schwartz, VD på Mölndal Energi AB.

Sveaskog har som målsättning att dubbla sina leveranser av biobränsle över hela landet från dagens 2 TWh till 4 TWh år 2013.För mer information: Johan Svensson, affärsutvecklare biobränsle Sveaskog, tfn 070-6971089 Christian Schwartz, VD Mölndal Energi, tfn 0706-907763 Esbjörn Wahlberg, pressansvarig Sveaskog, tfn 070 – 231 35 02Fakta: Sveaskog Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen, även genom att bidra till nya sätt att använda träprodukter och skogsmarken. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter drygt 7 miljarder kronor och är ca 740 anställda. Vi ägs av svenska staten.
PRESSMEDDELANDE 2009-06-05

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar