Sveaskog satsar 10 miljoner kronor på innovationer i skogsteknik

Sveaskog satsar 10 miljoner kronor på utveckling av nya skogsmaskiner i samverkan med skogstekniska klustret i Västerbotten – ett samarbete mellan 14 företag i skogstekniska industrin. Satsningarna ska bidra till att utveckla system och maskiner inom skogsteknik och skogsskötsel som ökar effektiviteten i skogsbruket.

- För att svenskt skogsbruk även i framtiden ska vara världsledande när det gäller produktivitet och kvalitet krävs en kontinuerlig teknikutveckling. Med denna satsning vill Sveaskog bidra till att driva på den tekniska utvecklingen i branschen. Hos skogstekniska klustret i Västerbotten finns världens främsta företag på området och tillsammans kan vi kommersialisera nya innovationer, säger Sveaskogs vd Gunnar Olofsson.

Sveaskog och de 14 företagen i skogstekniska klustret väljer tillsammans ut ett antal prioriterade utvecklingsprojekt, som ofta bygger på avancerad data- och automationsteknik. Bland projekten finns en ny biodrivare som underlättar uttaget av biobränsle samt en vinkelkran som effektiviserar arbetet med avverkning och skotning av virke. Sveaskog stödjer företagens utveckling av innovationer med 10 miljoner kronor i ett flerårigt samarbete.

- Samarbetet med Sveaskog innebär att vi kan driva en långsiktig och framåtsyftande produkt- och systemutveckling, säger Hans Eliasson, ordförande på företaget Cranab i Vindeln och initiativtagare till skogstekniska klustret.

De senaste 50 åren har skogsbruket gått från manuellt arbete till högteknologi. Det finns en historik att driva den skogstekniska utvecklingen i framför allt Västerbotten. Här har 14 företag gått samman i skogstekniska klustret. De samarbetar inom kontaktskapande, kompetensutveckling och arbetsmarknadsfrågor samt forskning och utveckling. Mer än 50 procent av företagens tillverkning går på export. Samarbetet innebär att företagen kan behålla sin världsledande position.

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar