Sveaskogs årsredovisning för 2011 är klar

Sveaskogs årsredovisning för 2011 inklusive hållbarhetsredovisning är klar och finns nu tillgänglig på Sveaskogs hemsida.

-       Års- och hållbarhetsredovisningen är den mest aktuella och genomarbetade presentationen av Sveaskog. Den innehåller mycket läsvärd information om vår verksamhet varvat med intressanta kundcase. Förutom våra affärer lyfter vi även fram i år Sveaskogs kompetensförsörjning och naturvårdsdebatt i den verksamhetsbeskrivande delen, säger Linda Andersson, informationschef på Sveaskog.

Årsredovisningen är under tryck och beräknas vara klar den 30 mars 2011. Den kan beställas via kundcenter på telefon 0771-787 100 eller via www.sveaskog.se/informationsmaterial.

För ytterligare information:

Linda Andersson, informationschef Sveaskog, tel 0708-72 22 05
Per Matses, CFO Sveaskog, tel 070-655 9820

 

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar

Citat

Års- och hållbarhetsredovisningen är den mest aktuella och genomarbetade presentationen av Sveaskog. Den innehåller mycket läsvärd information om vår verksamhet varvat med intressanta kundcase. Förutom våra affärer lyfter vi även fram i år Sveaskogs kompetensförsörjning och naturvårdsdebatt i den verksamhetsbeskrivande delen
Linda Andersson, informationschef på Sveaskog.