Sveaskogs innehav av aktier i AssiDomän uppgår till 95,69 procent

Sveaskogs innehav av aktier i AssiDomän uppgår till 95,69 procent Sveaskog ABs ("Sveaskog") offentliga erbjudande till aktieägarna i AssiDomän AB ("AssiDomän") har under den ordinarie anmälningstiden accepterats i sådan utsträckning att Sveaskogs innehav av aktier i AssiDomän uppgår till sammanlagt 95,69 procent av kapitalet och rösterna i AssiDomän. Som tidigare meddelats, har Sveaskog beslutat att förlänga anmälningsperioden till och med den 14 januari 2002. Styrelsen för AssiDomän har meddelat att den kommer att hos Stockholmsbörsen ansöka om avnotering av AssiDomän-aktien från och med den 28 januari 2002. Detta innebär att sista dag för handel i AssiDomän- aktien på börsen planeras bli den 25 januari 2002. Sveaskog AB (publ) Styrelsen För ytterligare information kontakta: Bo Dockered, ordförande i Sveaskog, tel 070-674 01 19 Lars Sköld, VD i Sveaskog, tel 070-537 97 70 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011220BIT02010/bit0003.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/21/20011220BIT02010/bit0003.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar