Sveaskogs köp av Korsnäs skog och sågverk genomförd

Sveaskogs köp av Korsnäs skog och sågverk genomförd Förvärvet av ca 200 000 ha produktiv skogsmark och sågverksrörelsen inom Korsnäs (Kastets sågverk) har nu genomförts och köpeskillingen om ca MSEK 2000 har erlagts. Skogstillgångarna är belägna i Dalarna, Gästrikland, Hälsingland och Härjedalen. Råvaruavtal har träffats mellan Sveaskog och Korsnäs vad gäller dels leverans av timmer från Korsnäs till Kastets sågverk och dels leverans av massaved och flis från Sveaskog till Korsnäsverken i Gävle. Sveaskog stärker genom förvärvet sin position på virkesmarknaden och får samtidigt bättre förutsättningar att fullfullja uppdragen om ersättningsmark och att genom markförsäljning förstärka enskilt jord- och skogsbruk. Genom köpet av Kastets sågverk bekräftar Sveaskogs sågverksrörelse sin ledande roll vad avser nordisk fura. Den totala marknadsvolymen för dotterbolaget AssiDomän Timber kommer att överstiga 1,5 miljoner m3, varav 80% är fura. Förvärvet skall också ses som ett led i att skapa en bättre struktur inom svensk sågverksindustri. Sveaskog AB Koncernstab Kommunikation 2002-08-27 För ytterligare information kontakta VD Lars Sköld, tel 070-537 97 70 eller informationschef Berit Hallberg, tel 08-655 91 06. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00340/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/27/20020827BIT00340/wkr0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar