Sveaskogs marknadschef Patric Selin slutar

Patric Selin slutar sin anställning som marknadschef i Sveaskog den 31 mars 2012. Han har under sin tid i företaget format en stark marknadsgrupp och även varit delaktig i utvecklingen av Sveaskogs nya organisation som sjösätts den 1 april.

I Sveaskogs nya organisation decentraliseras resultatansvaret för skogsrörelsen och virkesaffären till tre geografiska marknadsområden. Marknadsarbetet, som idag leds av en central funktion, flyttas närmare kunderna. I samband med denna förändring kommer Patric Selin att sluta i Sveaskog.

- Nu när Sveaskog decentraliserar marknadsfunktionen är det rätt steg för mig att lämna företaget. Det känns bra att ha varit med och format den nya organisationen som ger förutsättningar för en ökad kundorientering, säger Patric Selin.

Patric lämnar tjänsten som marknadschef den 31 mars.

- Patric har format en stark marknadsgrupp och gjort ett bra arbete i Sveaskog. Han är dessutom en mycket uppskattad chef. I den nya organisationen kan vi inte erbjuda Patric en motsvarande tjänst som den han har haft och det är därför naturligt för honom att gå vidare till nya uppdrag, säger Sveaskogs vd Per-Olof Wedin.

- Jag har stortrivts med att jobba i Sveaskog sedan jag kom tillbaka till Sverige från Kanada och Brasilien 2010. Jag lämnar Sveaskog med goda minnen och kommer nu att se mig om efter nya utmaningar. Jag ser fram emot att använda min svenska och internationella erfarenhet inom ledarskap och affärsutveckling i nya roller, säger Patric Selin.

För mer information

Patric Selin, marknadschef Sveaskog, tfn 076 – 119 54 92
Per-Olof Wedin, vd Sveaskog, tfn 076 - 130 42 01 

 

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Vi gör också markaffärer och arbetar med jakt, fiske och andra naturupplevelser. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Skogen är kärnan för oss och därför driver vi utvecklingen av dess värden. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Läs mer på www.sveaskog.se

Taggar:

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag och vi säljer timmer, massaved, biobränsle, skogsplantor och skogliga tjänster. Sveaskog kompletterar utbudet från egen skog med inköp från andra skogsägare, byten och import. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen och dess tillgångar är vår kärnverksamhet och hållbar utveckling genomsyrar allt som görs. Vi omsätter 6,2 miljarder kronor och är ca 846 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar