Trähus för gästforskare stärker svensk profil

Trähus för gästforskare stärker svensk profil AssiDomän, Stiftelsen Vetenskapsstaden, Kungliga Tekniska Högskolan samt Trätek ska i en förstudie undersöka möjligheterna att bygga trevåningshus i trä med mellan 25 och 40 lägenheter för utländska gästforskare i Stockholm. Stiftelsen Vetenskapsstaden vill erbjuda utländska gästforskare ett boende i en miljö med svensk prägel. De nya gästforskarbostäderna skall uppföras vid Roslagstull i Stockholm, i anslutning till det nya Fysikcentrum som är under projektering. För tre år sedan blev det återigen tillåtet att bygga flervåningshus med trästomme i Sverige. En serie pilotprojekt har byggts sedan dess med goda resultat, bland annat i Växjö och Linköping. Hittills har dessa hus byggts med lättbyggnadsteknik, det vill säga med gipsskiveinklädda träregelstommar liknande dem som används i småhus. I förstudien till detta projekt skall ett byggsystem med element av massivt trä utvärderas och jämföras med bland annat lättbyggnadsteknik, både vad gäller funktion och kostnader. Ett byggsystem med massiva träkonstruktioner kan få positiva effekter på såväl ljudisolering, brandmotstånd som på husets byggnadsfysik och är därför intressant även ur forskningssynpunkt. För de forskare som kommer att bo i huset är förhoppningen att kontakten med "träintensiva" hus befäster deras syn på Sverige som ett miljömedvetet och skogsrikt land. Förstudien kommer att vara slutförd i slutet av februari 1997 och beräknas kosta cirka 700 000 kronor. De nya gästforskarlägenheterna beräknas vara inflyttningsklara under hösten 1997. AssiDomän Koncernstab Information 1997-01-20 För vidare information kontakta: Mikael Eliasson, AssiDomän, tel. 08-6559150 eller 070-564 82 01 Martin Gustafsson, Trätek, tel 0910-65200. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1997/01/20/19990406BIT00190/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1997/01/20/19990406BIT00190/bit0002.pdf

Om oss

Sveaskog är Sveriges ledande skogsföretag. Vi säljer timmer, massaved och biobränsle. Dessutom jobbar vi med markaffärer och utvecklar skogen som en plats för fiske, jakt och andra naturupplevelser. Skogen är kärnan för oss och vi tar ett stort ansvar för att driva utvecklingen inom skogsbruket, men också av nya användningsområden för skogsråvara, träprodukter och skogsmark. I allt vi gör värnar vi en hållbar utveckling. Vi omsätter 7 miljarder kronor och är ca 720 anställda. Vi ägs av svenska staten. www.sveaskog.se

Prenumerera

Dokument & länkar